gusset

(via Ektopia » Blog Archive » Haute Couture: The Polaroids of Cathleen Naundorf)
Ektopia on  Haute Couture: The Polaroids of Cathleen Naundorf. Stunning photos, great piece of text. Added to wishlist. 

(via Ektopia » Blog Archive » Haute Couture: The Polaroids of Cathleen Naundorf)

Ektopia on  Haute Couture: The Polaroids of Cathleen Naundorf. Stunning photos, great piece of text. Added to wishlist.